Onze school

Onze school

De Rehobothschool is een basisschool voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. De doelstellingen en uitgangspunten voor het onderwijskundig en opvoedkundig handelen worden bepaald door de grondslag.

 

Klik één van onderstaande tabs aan om meer te lezen:

Identiteit

Identiteit

De grondslag

De 'Stichting tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland' heeft als grondslag voor haar onderwijs de onveranderlijke waarheid in Gods Woord geopenbaard en verklaard in de 'Drie Formulieren van Enigheid', zoals vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Deze grondslag behoort het onderwijs en de opvoeding op school te bepalen en te beheersen. In het Bijbelonderwijs is onder andere de zuivere weergave van de leer van groot belang. Deze is op Gods Woord en de belijdenisgeschriften gegrond.

Het hele schoolleven behoort gebonden te zijn aan Gods Woord. De grondslag van de school bepaalt daarom niet alleen het Bijbelonderwijs, maar ook de hele onderwijs- en opvoedingspraktijk.
In ons schoolplan is daarom steeds aangegeven hoe een bepaald onderdeel vanuit, en in relatie tot, de grondslag moet worden verstaan. Zo is in dit schoolplan ook aangegeven, dat de grondslag ook de uiterlijke levensopenbaring op school bepaalt. Daarvoor stelt de school enkele voorschriften, die gelden voor personeel, vrijwilligers en kinderen.

Missie