Welkom

De Rehobothschool in Stavenisse is een basisschool voor reformatorisch regulier onderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen.

De school is aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag regio Zuid West Nederland. Via deze coöperatie is het bovenschools management vormgegeven op 8 scholen in de regio Zuid-West Nederland. Deze scholen  zijn ook aangesloten bij de VBSO.

Agenda

10 mrt
Gespreksavond 1
10 mrt
Schoolfotograaf
14 mrt
Gespreksavond 2
12 apr
Dagje uit met hele school
15 apr
Goede Vrijdag
18 apr
Tweede Paasdag
22 apr
Koningsdag viering
25 apr
Meivakantie t/m 6 mei
13 jul
Vergadermorgen
25 jul
Zomervakantie t/m 2 september