Welkom!

Welkom!

De Rehobothschool in Stavenisse is een basisschool voor reformatorisch regulier onderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen.

De school is aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag regio Zuid West Nederland. Via deze coöperatie is het bovenschools management vormgegeven op 8 scholen in de regio Zuid-West Nederland. Deze scholen  zijn ook aangesloten bij de VBSO.

Agenda

16 mrt
Gespreksavond 1 (telefonisch)
23 mrt
Gespreksavond 2 (telefonisch)
2 apr
Goede Vrijdag
5 apr
Tweede Paasdag
26 apr
Meivakantie t/m 7 mei
13 mei
Hemelvaartsdag
14 mei
Vrijdag na hemelvaartsdag vrij
19 mei
Studiedag, groep 0/1 en 1 vrij
8 jul
Schoolfotograaf
14 jul
Vergadermorgen, leerlingen vrij
19 jul
Afscheidsavond groep 8
26 jul
Zomervakantie t/m 3 september
4 sep
Openingsavond schooljaar 2021-2022