Welkom!

De Rehobothschool in Stavenisse is een basisschool voor reformatorisch regulier onderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen.

De school is aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag regio Zuid West Nederland. Via deze coöperatie is het bovenschools management vormgegeven op 7 scholen in de regio Zuid-West Nederland. Deze scholen  zijn ook aangesloten bij de VBSO.

Agenda

8 jul
Schoolfotograaf
14 jul
Vergadermorgen, leerlingen vrij
19 jul
Afscheidsavond groep 8
26 jul
Zomervakantie t/m 3 september
4 sep
Openingsavond schooljaar 2021-2022