Welkom

De Rehobothschool in Stavenisse is een basisschool voor reformatorisch regulier onderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen.

De school is aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag regio Zuid West Nederland. Via deze coöperatie is het bovenschools management vormgegeven op 8 scholen in de regio Zuid-West Nederland. Deze scholen  zijn ook aangesloten bij de VBSO.

Agenda

19 apr
Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
21 apr
Koningsspelen
24 apr
Meivakantie t/m 5 mei
5 jul
Vergadermorgen
17 jul
Zomervakantie t/m 25 aug

Fijn dat u belangstelling hebt voor onze website.

Vandaag is het zondag. Wij beschouwen de zondag als een rustdag.
Om die reden is onze website op deze dag niet beschikbaar.

U kunt meer informatie vinden op deze pagina: Wikipedia Zondagsheiliging