Welkom

De Rehobothschool in Stavenisse is een basisschool voor reformatorisch regulier onderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen.

De school is aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag regio Zuid West Nederland. Via deze coöperatie is het bovenschools management vormgegeven op 8 scholen in de regio Zuid-West Nederland. Deze scholen  zijn ook aangesloten bij de VBSO.

Agenda

26 dec
Kerstvakantie t/m 6 jan
20 feb
Voorjaarsvakantie t/m 24 feb
22 feb
Biddag
4 apr
Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
24 apr
Meivakantie t/m 5 mei
5 jul
Vergadermorgen
17 jul
Zomervakantie t/m 25 aug