Welkom

De Rehobothschool in Stavenisse is een basisschool voor reformatorisch regulier onderwijs. Momenteel bezoeken ongeveer 190 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen.

De school is aangesloten bij het Coöperatief Verband van Christelijke scholen op Gereformeerde Grondslag regio Zuid West Nederland. Via deze coöperatie is het bovenschools management vormgegeven op 8 scholen in de regio Zuid-West Nederland. Deze scholen  zijn ook aangesloten bij de VBSO.

Agenda

7 okt
Luistergesprekken 1
11 okt
Luistergesprekken 2
25 okt
Herfstvakantie t/m 29 okt
17 nov
Dankdag
27 dec
Kerstvakantie t/m 7 jan